به منظور ارج نهادن به پرسنل، کارمندان و بازنشستگان شرکت ها و سازمان های دولتی ، شرایط متنوع و استثنایی فروش را برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم.

در صورتی که شغل شریف شما عزیزان ، کارمند سازمان های رسمی و دولتی می باشد می توانید از تسهیلات خرید سازمانی خودروهای مدیران خودرو استفاده نمایید از جمله این سازمان ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • بانک ها
  • سازمان تامین اجتماعی
  • وزارت نیرو
  • سازمان میراث فرهنگی
  • وزارت راه و شهرسازی
  • جهاد کشاورزی
  • وزارت آموزش و پرورش
  • و …
  • صندوق بازنشستگی کشوری
  • وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

شرایط فروش سازمانی خودروهای مدیران خودرو طبق جدول زیر می باشد و موارد سازمانی نیز در آن ها قید شده است :

شرایط فروش محصولات مدیران خودرو دیانت دار