طرح جایگزینی خودروهای کارکرده با خودروهای نو نمایندگی دیانت دار کد 428

نمایندگی دیانت دار ، دارای طرح جایگزینی خودروهای کارکرده شما با خودروهای نو و صفر کیلومتر می باشد، به این صورت که خودروی کارکرده ی شما پس از اعلام قیمت توسط کارشناسان ، از شما خریداری خواهد شد و مبلغ آن به عنوان پیش پرداخت برای خودروی نو لحاظ خواهد شد و تسهیلات در جدول زیر برای شما عزیزان عنوان شده است :

طرح جایگزینی خودروهای کارکرده با خودروهای نو نمایندگی دیانت دار کد 428