نمایندگی 428 – مدیران خودرو دیانت دار شعبه مرکزی ( چری ) : 
واقع در اصفهان، خیابان حافظ، روبروی کوچه کرمانی

شماره تماس : 03132209520

نمایندگی مدیران خودرو دیانت دار کد 428

نمایندگی 428 – مدیران خودرو دیانت دار شعبه ام وی ام : 
واقع در اصفهان، خیابان صغیر، روبروی کوچه 14

شماره تماس : 03132281215

نمایندگی مدیران خودرو دیانت دار کد 428

نمایندگی 428 – مدیران خودرو دیانت دار شعبه خدمات : 
واقع در اصفهان، کیلومتر 5 اتوبان ذوب آهن

شماره تماس : 03137485600

نمایندگی مدیران خودرو دیانت دار کد 428

نمایندگی 428 – مدیران خودرو دیانت دار شعبه کارشو : 
واقع در اصفهان، سیتی سنتر، مقابل آب نما

شماره تماس : 09135700368

09135700386

نمایندگی مدیران خودرو دیانت دار کد 428

نمایندگی 428 – مدیران خودرو دیانت دار شعبه معاوضه خودرو : 
واقع در اصفهان، خیابان صغیر، جنب کوچه 20

شماره تماس : 03132266449

09133336666

نمایندگی مدیران خودرو دیانت دار کد 428